13. NIE MAM Analiza efektow skali produkcji
06. Cenowa i dochodowa elastycznosc popyty
09. Czysty problem sprzedazy. Optym. polityka cen. w takiej sytuacji
22. Dzialalnosc karteli
07. Ekonomiczna interpretacja parametrow linio. i poteg. funk. popytu
14. Funkcja prod. Cobba-Douglasa. Ekonom. inter. parametrow funkcji
05. Funkcja popytu i czynniki ksztaltujace popyt
29. Gra o udzial w rynku jako przyklad gry o sumie zerowej
30. Gry o charakterze sekwencyjnym. Strategie odstraszania od wejscia na rynek
33. Interpretacja cen dualnych w zadaniu programowania liniowego. Analiza wrazliwosci
24. Jakie znasz wskazniki ekonomiczne okres. stopien monopolizacji danego rynku?
26. Konkurencja ilosciowa przypadek: przewagi lidera, n jednakowych firm
15. Krzywa jedn. prod.Kapitalochlonne i pracochlonne techniki prod.
21. Maksym. zysku przedsiebiorstwa w warunkach monopolu
18. NIE MAM Maksym. zysku przedsiebiorstwa w warunkach konkurencji doskonalej
11. Miernik efektywnosci wykorzystania czynnikow produkcji
17. Model konkurencji doskonalej
20. Monopol. Bariery wejscia
03. Prog rentownosci przedsiebiorstwa
32. Przyklady ekonomicznych zastosowan programowania liniowego
08. Reguly wyznaczania cen. Zasada opty. narzutu na koszty
19. Rownowaga przedsie. dzialajacego w warunkach konkurencji doskonalej
23. Scharakteryzuj i porownaj rynki oligopolu i konkurencji monopolistycznej
27. Stra. cenowe w oligopolu. Strategia wojen cenowych jako odpowiednik dylematu wieznia
28. Strategie dominujace a rownowaga Nasha w teorii gier
10. Strategie dyskryminacji cenowej
31. NIE MAM Strategie mieszane. Rownowaga Nasha dla strategii czystych i mieszanych
04. Warunek maksymalizacji zysku. Analiza wrazliwosci rozwiazania optymalnego
16. NIE MAM Wybor optym. tech. prod Efekt substy. zmiany relacji cen czyn. prod.
01. Wymien i scha. etapy podejmowania decyzji menedzerskich
12. Zaleznosc prod. od nakla. zmiennego czynnika. Prawo malejacych przychodow
02. Zastosowanie analizy marginalnej do wyzna. opt. decyzji produkcyjnych i cenowych
25. Zlamana krzywa popytu w warunkach oligopolu